KOOP-VERKOOP

 

Camping de Krosselt

Camping Avant La Letre

Camping de Krosselt in Velden: Ongedwongen kamperen in Limburg. Gelegen aan de rand van een natuurgebied, gemakkelijk bereikbaar en volop mogelijkheden voor wandelaars en fietsers.

KOPEN & VERKOPEN

Te koop

Als u wilt weten of er een caravan te koop is informeer hier dan naar via de mailoptie op de contact-pagina. Vermeld uw contactgegevens, uw gezinssamestelling, huisdieren en soort object dat u zoekt. WIJ BIEDEN GEEN PLAATSEN VOOR VASTE BEWONING: ALLEEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK.

 

Condities

-U koopt een caravan of chalet en de eventuele overige objecten op de plaats, niet het perceel.

- Met de koop/verkoop van een caravan/chalet eindigt het bestaande huurcontract van het perceel.

- Idien u ook het perceel wilt huren zal een nieuw contact moeten worden afgesloten.

- De directie is niet verplicht om een contract voor verhuur aan te bieden aan de koper.

- Bij de koop/verkoop moeten eventuele openstaande betalingen (huur etc.) voldaan zijn.

- Bij koop/verkoop zonder toestemming van de directie wordt per definitie geen nieuw huurcontact gesloten.

- De directie is geen partij bij eventuele geschillen over verborgen gebreken aan het object.

- De directie is niet aansprakelijk voor eventuele aanpassingen aan verkochte objecten en indeling van het

perceel naar aanleiding van handhavng van wet- en regelgeving.

- Bij koop/verkoop van een object zonder nieuw huurcontract moet het perceel leeg worden achtergelaten.

- Bij eventuele koop met een nieuw huurcontract wordt de huurprijs getoetst en mogelijk herzien.

 

Tips

- Koop nooit een object zonder de prijs te vergelijken met andere objecten (nieuw en tweede hands)

- Stel altijd een verkoopcontract op.

- Neem in het verkoopcontact altijd een clausule op voor verborgen gebreken.

- Laat bij grotere aankoop bedragen een onafhankelijke expert het object onderzoeken en taxeren.

- Let bij de aankoop vorral op vochtproblemen (muffe geur en/of zichtbae schimmel).

 

KAUFEN & VERKAUFEN

Zu verkaufen

Wenn sie wissen moechten ob ein Mobilheim zu kaufen iss, schicken sie uns eine e-mail ueber die kontakt-seite. Bitte geben sie uns ihre contactdaten, familen zusammenstellung und ob sie haustiere haben. WIR BIETEN KEINE PLAETZE FUER DAUERBEWOHNNG!.

 

Bedingungen:

-Sie kaufen ein Mobilheim oder Chalet mit eventuelle ueberige Objeckte aud einer parzelle. Sie kaufen nicht

die Parzelle.l.

- Bei dem Verkauf endet der alte Mietvertrag der Parzelle..

- Wenn sie auch die Parzelle meten moechten muss ein neuer Mietvertrag geschlossen werden.afgesloten

- Die Direktion is nicht verplichtet einen Mietvertrag zu schliessen mit den Kaufer.

- Beim verkauf muessen eventuelle offenstehende betraege (Miete usw) bezahlt werden..

- Beim Verkauf ohne Abstimmung met der Direction wird Grundsaetzlich kein neuer Mietvertrag geschlossen..

- Die Direction ist keine Partie bij eventuelle uneinigkeit ueber maengel dia nach dem verkauf auftreten.

- Die Direktion haftet nicht fuer eventuelle Anderungen am Mobilheim oder Einteilung der Parzelle in folge

Gesetze oder Regeln der Behoerden nach dem verkauf.

- Beim verkauf ohne neuen Mievertrag muss die Parzelle Lehr hinterlassen werden..

- Beim verkauf mit einem neuen Mietvertrag wirdt dier Mietpreis neu festgestellt..

 

Ratschlaege

- Kaufen sie nie ein Object ohne den Preis zu vergleichen mit anderen objecten (neu oder gebraucht).

- Machen sie immer einen Kaufvertrag.

- Machen sie immer eine Clausel fuer maengel die erst nach dem Verkauf auftreten.

- Lassen sie bei groesseren Betreage immer einen Gutachter das Object begutachten und einen Preis

feststellen..

- Achten sie beim Kauf immer auf Feuchtigkeit im Mobilheim/Chalet..